Licencjonowane przewozy krajowe i międzynarodowe

EM-karta - zasady korzystania

EM-karta BILETY MIESIĘCZNE - informacja tel. 605 303 495

 1. EM-karta zawiera informacje o zakupionym bilecie miesięcznym - ("na miesiąc kalendarzowy"). W przypadku linii Jastrzębie-Katowice dotyczy wszystkich godzin odjazdów w rozkładzie jazdy.
 2. Zaleca się wsiadanie przednim wejściem do autobusu. EM-kartę należy zarejestrować bezpośrednio po wejściu do pojazdu, powinna być przyłożona do czytnika kasy na ok. 2 sekundy w celu sprawdzenia jej ważności.
 3. Jazda bez zarejestrowanej EM-karty będzie traktowana jak jazda bez ważnego biletu.
 4. Jeżeli na bileterce pokaże się komunikat NIEWŁAŚCIWA TRASA oznacza to, że EM-karta nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu.
  Należy okazać paragon fiskalny, aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy problem zgłosić w Firmie DRABAS celem jego wyjaśnienia i wprowadzenia bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.
 5. W czasie podróży pasażer powinien posiadać:
  • EM-kartę,
  • papierowy bilet z kasy fiskalnej,
  • dokument uprawniający do korzystania z biletu ulgowego oraz dokument tożsamości, jeżeli jest inny.
 6. Aby otrzymać EM-Kartę należy przesłać wypełniony WNIOSEK o bilet miesięczny, jeśli przysługuje zniżka to również scan dokumentu potwierdzającego ulgę oraz potwierdzenie wpłaty powiększoną o 15 zł kaucji za wydanie elektronicznej karty na adres e-mail biuro@drabas.pl lub składamy u kierowcy w wyróżnionych godzinach rozkładu jazdy w biurze firmy DRABAS.
 7. Zakup biletu można dokonać wpłacając określoną kwotę na nr konta: 12 1500 1214 1212 1006 2122 0000 uwzględniając kaucje za wydanie karty elektronicznej. Przedłużenie ważności EM-karty (czyli wykupienie biletu miesięcznego) może nastąpić u kierowcy lub w biurze firmy DRABAS.
 8. EM-kartę należy doładowąć do 90 dni, od ostatniego doładowania. Po upływie terminu aktywować kartę na nowo można tylko w biurze firmy.
 9. EM-karty nie należy łamać ani zginać. W razie zagubienia lub zniszczenia kolejną kartę wydajemy po uiszczeniu opłaty w wysokości 15 zł.
 10. W momencie zaprzestania korzystania z przejazdów, EM-karta podlega zwrotowi w siedzibie firmy DRABAS, gdzie będzie zwracana kaucja, pobrana przy wydaniu EM-karty w wysokości 15 zł.
 11. Jeżeli EM-karta będzie zniszczona kaucja nie podlega zwrotowi!
 12. Szczegółowe zasady korzystania z EM-karty są opisane w regulaminie, który dostępny jest w załączniku poniżej.

Wniosek EM-karta

Regulamin EM-karta

Facebook
Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów